Et dypdykk inn i yogaens 8 lemmer

Anime-illustrasjon av Ashtanga-yogaens 8 lemmer.

Introduksjon

Yoga, en eldgammel praksis gjennomsyret av historie og tradisjon, har utviklet seg til å bety forskjellige ting for forskjellige mennesker. Mens noen ser det som en fysisk treningsøkt, oppfatter andre det som en dypt åndelig praksis. Men det fulle omfanget av yoga strekker seg langt utover positurer og strekk, og omfatter en helhetlig livsfilosofi. I hjertet av denne filosofien ligger Yogaens 8 lemmer, som introdusert i Patanjalis Yoga Sutras. Disse lemmene, eller trinnene, gir en omfattende vei mot selvrealisering, og gir veiledning om moralske, etiske, fysiske og åndelige aspekter ved livet.

Konseptet med Ashtanga Yoga

Ashtanga Yoga, et begrep avledet fra sanskrit hvor "ashta" betyr åtte og "anga" betyr lemmer, representerer et yogasystem som er avgrenset i Patanjalis Yoga Sutras. For ikke å forveksle med den moderne stilen "Ashtanga Yoga" utviklet av K. Pattabhi Jois, representerer Patanjalis Ashtanga Yoga en helhetlig vei for åndelig evolusjon. Det er en reise som overskrider fysiske stillinger, som omfatter åtte fasetter eller "lemmer" av praksis - yamas (begrensninger), niyamas (observasjoner), asana (stillinger), pranayama (pusteøvelser), pratyahara (tilbaketrekking av sanser), dharana (konsentrasjon), dhyana (meditasjon) og samadhi (opplysning eller selvrealisering). Hvert lem tilsvarer ikke bare et aspekt av menneskelig bevissthet, men bygger også på det foregående, og danner en sammenhengende vei mot indre fred og frigjøring.

Patanjali og hans innflytelse på yoga

Patanjali, ofte hyllet som "Yogas far", var en eldgammel vismann som kodifiserte yogaens kunst og vitenskap i sitt hovedverk, Yoga Sutraene. Denne teksten, komponert rundt 400 e.Kr., regnes som en av de grunnleggende skriftene i klassisk yogafilosofi. Gjennom de 196 aforismene belyser Patanjali bevissthetens natur, sinnets mekanismer og veien til åndelig frihet.

Patanjalis Ashtanga Yoga utgjør en betydelig del av Yoga Sutraene, og presenterer en systematisk og praktisk tilnærming til åndelig vekst. Ved å engasjere seg i disse åtte fasettene av praksis, blir utøvere guidet på en transformativ reise, som går videre fra etiske grunnlag og fysisk helse til høyere bevissthetstilstander. Den varige relevansen til Patanjalis åttedobbelte vei i moderne yogapraksis vitner om hans dype innflytelse, og tilbyr utøvere en strukturert vei for å navigere i det komplekse terrenget av sinn og bevissthet.

Anime-illustrasjon av Ashtanga-yogaens 8 lemmer.

En nærmere titt på yogaens 8 lemmer

Yoga er mer enn en samling av fysiske positurer. Det er en omfattende livsstil, en vei til selvrealisering og åndelig frigjøring. Ashtanga Yoga, som definert av Patanjali, er et veikart for denne transformative reisen. La oss gå dypere inn i hver lem for å forstå deres rolle og betydning.

LemSanskrit termBeskrivelse
1YamasEtiske standarder, moralske disipliner
2NiyamasSelvdisiplin, åndelige observasjoner
3AsanaFysiske stillinger
4PranayamaPustekontroll
5PratyaharaTilbaketrekking av sanser
6DharanaKonsentrasjon
7DhyanaMeditasjon
8SamadhiOpplysning

Yamas (begrensninger)

Det første leddet, Yamas, refererer til etiske standarder eller moralske disipliner. De representerer den gyldne regel - "Gjør mot andre som du vil at de skal gjøre mot deg". Patanjali definerte fem Yamas:

 1. Ahimsa (ikke-vold): Et prinsipp om harmløshet og respekt for alle levende vesener. Det oppmuntrer medfølelse og vennlighet.
 2. Satya (sannhet): Ærlighet i tanker, ord og handlinger, både overfor seg selv og andre.
 3. Asteya (Ikke-stjeling): Å respektere andres rettigheter og egenskaper, og ikke ta det som ikke er fritt gitt.
 4. Brahmacharya (moderasjon): Øvelsen av selvbeherskelse og måtehold i alle aspekter av livet.
 5. Aparigraha (ikke-besittende): Evnen til å gi slipp og leve uten grådighet eller ønske om eiendeler.

Niyamas (observanser)

Det andre leddet, Niyamas, handler om selvdisiplin og åndelige observasjoner. De er handlinger rettet mot oss selv, og hjelper oss å opprettholde et positivt miljø å vokse i. Det er fem Niyamas:

 1. Saucha (renhet): Oppmuntrer til renslighet av sinn, kropp og miljø.
 2. Santosha (tilfredshet): Å praktisere takknemlighet og finne tilfredshet i øyeblikket.
 3. Tapas (disiplin eller nøysomhet): Regelmessig disiplinert praksis for å tenne den rensende flammen i oss selv.
 4. Svadhyaya (selvstudie): Selvrefleksjon og introspeksjon for å forstå vår natur og vaner.
 5. Ishvara Pranidhana (overgi deg til det guddommelige): Å dyrke en dyp, vedvarende tillit til den universelle flyten, overgi fruktene av arbeidet ditt.

Asana (stillinger)

Det tredje lemmet, Asana, er mer enn fysisk utøvelse av yogastillinger. Det handler om å dyrke en holdning av tålmodighet og utholdenhet, lære å sitte komfortabelt i en stilling over en lengre periode. Dette forbereder kroppen på dypere former for meditasjon ved å forbedre fysisk styrke, balanse og fleksibilitet. Det fremmer også disiplin, fokus og evnen til å konsentrere seg om det nåværende øyeblikket, noe som er avgjørende for yogaens indre reise.

Pranayama (pustekontroll)

Pranayama, det fjerde lemmet, er praksisen med å kontrollere og utvide pusten. Det handler ikke bare om dyp pust; det handler om å synkronisere pusten med både fysiske bevegelser og de subtile energiene som strømmer gjennom kroppen vår. Ved å kontrollere pusten kan man kontrollere sinnet og lede de vitale energiene i seg selv, og fremme en følelse av fred og balanse. Regelmessig trening kan føre til økt lungekapasitet, bedre konsentrasjon og redusert stress.

Pratyahara (tilbaketrekking av sanser)

Det femte lemmet, Pratyahara, er praksisen med å trekke sansene tilbake fra ytre objekter. Dette innebærer ikke fullstendig frakobling fra den ytre verden, men snarere en omdirigering innover av oppmerksomheten vår. Ved å praktisere Pratyahara lærer vi å observere våre trang og aversjoner objektivt uten å handle på dem. Dette dyrker en dyp følelse av indre ro og lar oss reagere i stedet for å reagere på stimuli rundt oss.

Dharana (konsentrasjon)

Dharana, den sjette lem, er praksisen med å fokusere sinnet på et enkelt punkt eller objekt. Dette kan være et fysisk objekt, et mantra, en visualisering eller til og med pusten. Dharana handler ikke om å tømme sinnet, men å trene det til å konsentrere seg uten distraksjoner. Det legger grunnlaget for dypere, dypere bevissthetstilstander i de senere stadier av yoga.

Dhyana (meditasjon)

Den syvende lem, Dhyana, er praksisen med meditasjon. I motsetning til Dharana, som innebærer intens fokus på ett punkt, handler Dhyana om å opprettholde en uavbrutt flyt av konsentrasjon. Det er en tilstand av å være sterkt bevisst uten fokus, hvor sinnet blir stille, og det er en sømløs tankestrøm. Selvbevisstheten løses opp, og tidsfølelsen forsvinner. Dhyana bringer utøveren nærmere tilstanden Samadhi – ren bevissthet.

Samadhi (opplysning)

Samadhi, det åttende og siste lemmet, er yogaens ultimate mål – en tilstand av opplysning eller selvrealisering. Det er ofte beskrevet som en tilstand av ekstase der selvet smelter sammen med universet eller det guddommelige. I Samadhi blir meditatoren, prosessen med meditasjon og objektet for meditasjon ett. Det er en tilstand av dyp fred og enorm kunnskap, og selv om det er vanskelig å oppnå, bringer hvert trinn på den åttedelte veien til yoga utøveren nærmere det.

Anime-illustrasjon av Ashtanga-yogaens 8 lemmer.

Betydningen av de åtte lemmer i Ashtanga Yoga-praksis

De åtte lemmer av yoga, når de følges og praktiseres helhetlig, skaper en ramme for å lede et målrettet og bevisst liv. Hvert lem forbereder utøveren på det neste, noe som gjør det til et komplett system som integrerer kropp, sinn og ånd.

Selvdisiplin og bevissthet

 • Yama og Niyama gi moralske og etiske retningslinjer for samhandling med den ytre verden og seg selv. De fremmer selvdisiplin, renhet, tilfredshet og selvstudium, og legger et sterkt grunnlag for den yogiske veien.
 • Asana og Pranayama tjene som verktøy for å styrke og rense kroppen. Regelmessig trening øker fysisk styrke, fleksibilitet og kontroll over pusten, forbereder kroppen på meditasjon og gjør den til et passende kar for ånden.
 • Pratyahara fremmer evnen til å rette sansene våre innover og koble fra den ytre verden. Denne tilbaketrekningen fra sensoriske input hjelper oss å reagere i stedet for å reagere på omgivelsene våre, og fremmer en dypere følelse av indre fred.

Konsentrasjon og meditasjon

 • Dharana, Dhyana, og Samadhi representerer yogaens 'indre' eller 'åndelige' reise. Dharana bygger konsentrasjon, Dhyana tillater uavbrutt tankestrøm, og Samadhi bringer en tilstand av lykke og opplysning hvor vi smelter sammen med den guddommelige eller universelle bevissthet.
 • Disse tre stadiene blir samlet referert til som Samyama – veien til innsikt og opplysning. Når de mestres, fører de til de dypeste lagene av persepsjon og erkjennelse, og til slutt til selvrealisering.

Ashtanga Yoga Anusthana: Den daglige praksisen

Ashtanga Yoga Anusthana refererer til den daglige praktiseringen av yogaens åtte lemmer. Anusthana på sanskrit oversettes til en 'regelmessig og hengiven praksis', som treffende beskriver nivået av dedikasjon som kreves i praktiseringen av Ashtanga Yoga.

Rollen til de åtte lemmer i Anusthana

Hver lem av Ashtanga Yoga bidrar til Anusthana på sin unike måte:

 1. Yama veileder utøveren til å leve i harmoni med verden rundt dem. Å følge disse etiske standardene daglig bidrar til å dyrke medfølelse og integritet.
 2. Niyama handler om selvdisiplin og indre observasjoner. Ved å praktisere Niyama, dyrker man renhet, tilfredshet og selvstudium, og fremmer en dypere forbindelse med selvet.
 3. Asana, den fysiske praksisen med yogastillinger, bringer fysisk form og mental fokus. Regelmessig praktisering av asanas bidrar til å dyrke styrke, fleksibilitet og balanse.
 4. Pranayama, eller pustekontroll, praktiseres daglig for å rense sinnet og puste opp kroppen. Denne praksisen hjelper til med å opprettholde fysisk helse og oppnå mental klarhet.
 5. Pratyahara, tilbaketrekning av sansene, gjør oss i stand til å bli mer oppmerksomme og mindre reaktive. Det praktiseres ved å bevisst omdirigere oppmerksomheten bort fra ytre distraksjoner og mot det indre.
 6. Dharana, eller konsentrasjon, er en daglig praksis med å fokusere sinnet på ett objekt eller en idé, og dermed forberede sinnet for meditasjon.
 7. Dhyana, eller meditasjon, praktiseres daglig for å skape en tilstand av ro og bevissthet.
 8. Samadhi, eller opplysning, er det endelige målet til Anusthana. Selv om det kanskje ikke oppnås daglig, styrer jakten på Samadhi hele praksisen.

Utforsk de åtte lemmer av yoga i dagliglivet

Det er viktig å huske at praksisen med Ashtanga Yoga strekker seg utover yogamatten. Å inkludere de åtte lemmene i ens daglige rutine kan være både utfordrende og dypt givende. Her er noen praktiske forslag:

Inkorporering av de åtte lemmer

 1. Yama: Øv på ikke-vold, sannferdighet, ikke-stjeling, kyskhet og ikke-tilknytning i din interaksjon med andre.
 2. Niyama: Dyrk renhet ved å holde kroppen din og omgivelsene rene, praktisere tilfredshet, opprettholde en disiplinert livsstil, studere åndelige tekster og overgi deg til en høyere makt.
 3. Asana: Bruk litt tid hver dag på å utføre yogastillinger. Det handler ikke om kompleksiteten i holdningen, men bevisstheten og fokuset du bringer til praksisen.
 4. Pranayama: Tren regelmessig pustekontrolløvelser. Du kan gjøre dette på et fast tidspunkt hver dag eller når du trenger å rense tankene.
 5. Pratyahara: Prøv å bruke litt tid hver dag borte fra elektroniske enheter, delta i stille refleksjon eller nyt naturen.
 6. Dharana: Velg én aktivitet hver dag og forplikt deg til å gi den din fulle, udelte oppmerksomhet.
 7. Dhyana: Dyrk en daglig meditasjonspraksis. Start med bare noen få minutter hver dag og øk tiden gradvis.
 8. Samadhi: Selv om å oppnå Samadhi ikke er en hverdagslig begivenhet, må du huske på dine åndelige mål når du utfører dine daglige aktiviteter.

Fordelene og utfordringene ved å praktisere hver lem

Å trene hver lem daglig vil gi en rekke fordeler, inkludert fysisk helse, mental klarhet og åndelig vekst. Men det krever også disiplin og dedikasjon. Husk at reisen er like viktig som destinasjonen. Utøvelsen av Ashtanga Yoga handler ikke om perfeksjon, men om konsekvent innsats og gradvis fremgang.

Anime-illustrasjon av Ashtanga-yogaens 8 lemmer.

Begynner på den 8 lemmede veien: Din reise mot opplysning

Yogaens 8 lemmer danner en omfattende vei mot åndelig vekst og opplysning. Hvert lem, mens det er distinkt, harmoniserer med de andre, og skaper et helhetlig rammeverk som tar for seg alle aspekter ved en person: etiske, fysiske, mentale og åndelige.

Skjønnheten til denne 8 lemmede stien er i dens sammenheng. Etikken til Yama og Niyama er grunnlaget for vår Asana-praksis. Fokuset dyrket gjennom Asana og Pranayama letter Pratyahara, tilbaketrekning fra eksterne distraksjoner. Denne tilbaketrekningen hjelper deretter Dharana, praktiseringen av konsentrasjon, setter scenen for Dhyana, eller meditasjon. Til slutt, gjennom vedvarende meditasjon, kan den salige tilstanden Samadhi oppnås.

Dermed er ikke hvert lem en isolert praksis, men en del av en intrikat og vakker reise mot selvrealisering og opplysning.

Omfavn kraften til de åtte lemmer: Utdyp din yogareise

Som konklusjon er yogaens 8 lemmer mer enn eldgamle læresetninger; de utgjør essensen av en virkelig transformativ yogapraksis, en som overgår ren fysisk trening og blir en dyp reise for selvoppdagelse.

Den moderne utøveren har enorm gevinst ved å integrere denne læren i rutinen deres. Enten du er en nybegynner eller en erfaren yogi, tilbyr Ashtanga Yogas 8 lemmer verdifull veiledning om etisk oppførsel, personlig disiplin, fysisk helse, mental kontroll og åndelig vekst.

Måtte du finne motet og dedikasjonen til å begi deg ut på denne reisen, til å innlemme læren om de 8 lemmene i din praksis, og å oppleve yogaens transformative kraft i livet ditt. Namaste.

Lignende innlegg