sexuella fördelar med yoga

Banbrytande studie avslöjar Yogas överraskande fördelar för sexuell funktion

Ny forskning lyfter fram yogans roll för att förbättra sexuell hälsa

En nyligen genomförd systematisk översikt och metaanalys publicerad i tidskriften Kompletterande terapier i klinisk praktik avslöjar att yoga avsevärt kan förbättra sexuell funktion hos vuxna. Denna studie, ledd av Ariane Maria de Brito Pinheiro Rodrigues och ett team av forskare, analyserade data från tio randomiserade kliniska prövningar, vilket visar att yogainterventioner leder till små men anmärkningsvärda förbättringar av sexuell hälsa.

Nyckelfynd

  • Liten förbättring av sexuell funktion: Studien fann att yoga är förknippat med en blygsam förbättring av sexuell funktion jämfört med icke-interventionskontrollgrupper.
  • Effekten varierar beroende på demografi: Kvinnor, friska individer och medelålders vuxna visade mer signifikanta förbättringar i sexuell funktion på grund av yogaträning.
  • Behov av ytterligare forskning: Studien belyser nödvändigheten av högkvalitativa, större randomiserade kliniska prövningar för att dra mer definitiva slutsatser.

Detaljerade insikter

Bakgrund

Sexuell dysfunktion drabbar nästan en tredjedel av vuxna, där kvinnor särskilt upplever höga frekvenser av problem som låg lust, upphetsningssvårigheter och missnöje. Fysisk inaktivitet är en stor riskfaktor för sexuell dysfunktion, medan regelbunden träning, inklusive yoga, har visat potentiella fördelar.

Yogans fördelar

Yoga kombinerar fysiska ställningar, andningstekniker och meditation, vilket ger många hälsofördelar. Dessa inkluderar förbättrat blodflöde till underlivet, förbättrad neuromuskulär kontroll, minskad ångest och bättre kroppsuppfattning – allt bidrar till förbättrad sexuell funktion.

Studiemetodik

Granskningen inkluderade data från 730 vuxna över tio randomiserade kliniska prövningar. Forskningen följde PRISMAs riktlinjer och bedömde studiernas kvalitet och partiskhet med hjälp av Cochrane risk of bias-verktyget och GRADE-metoden.

Resultat

Yogainterventioner var kopplade till en liten men statistiskt signifikant förbättring av sexuell funktion. Effekten var mer uttalad hos kvinnor, friska deltagare och medelålders vuxna.

Slutsats och rekommendationer

Medan resultaten är lovande, kräver studien mer omfattande forskning av högre kvalitet för att bekräfta dessa fynd. Sjukvårdsleverantörer uppmuntras att överväga yoga som en del av ett holistiskt tillvägagångssätt för att behandla sexuell dysfunktion.

Citat från forskarna

"Yoga erbjuder ett billigt, icke-farmakologiskt alternativ för att förbättra den sexuella hälsan", säger huvudforskaren Ariane Maria de Brito Pinheiro Rodrigues. "Våra resultat tyder på att yoga kan vara särskilt fördelaktigt för kvinnor och medelålders vuxna."

Om forskargruppen

Denna studie genomfördes av ett samarbetsteam av experter från olika institutioner, inklusive Octavio Barbosa Neto, Camila Simões Seguro, Wellington Fernando da Silva, Ricardo Hugo Gonzalez, Douglas de Assis Teles Santos, Claudio Andre Barbosa de Lira och Ricardo Borges Viana.

Om Kompletterande terapier i klinisk praktik

Kompletterande terapier i klinisk praktik är en ledande tidskrift som publicerar forskning om effektiviteten av komplementära terapier i kliniska miljöer. Tidskriften syftar till att ge evidensbaserade insikter för att förbättra patientvård och resultat

Liknande inlägg