seksuelle fordeler med yoga

Banebrytende studie avslører Yogas overraskende fordeler for seksuell funksjon

Ny forskning fremhever yogas rolle i å forbedre seksuell helse

En fersk systematisk oversikt og metaanalyse publisert i tidsskriftet Komplementære terapier i klinisk praksis avslører at yoga kan forbedre seksuell funksjon betydelig hos voksne. Denne studien, ledet av Ariane Maria de Brito Pinheiro Rodrigues og et team av forskere, analyserte data fra ti randomiserte kliniske studier, og demonstrerte at yogaintervensjoner fører til små, men merkbare forbedringer i seksuell helse.

Hovedfunnene

  • Liten forbedring i seksuell funksjon: Studien fant at yoga er assosiert med en beskjeden forbedring i seksuell funksjon sammenlignet med ikke-intervensjonskontrollgrupper.
  • Effekten varierer etter demografi: Kvinner, friske individer og middelaldrende voksne viste mer signifikante forbedringer i seksuell funksjon på grunn av yogapraksis.
  • Behov for videre forskning: Studien fremhever nødvendigheten av større, randomiserte kliniske studier av høy kvalitet for å trekke mer definitive konklusjoner.

Detaljert innsikt

Bakgrunn

Seksuell dysfunksjon påvirker nesten en tredjedel av voksne, med kvinner som spesielt opplever høye forekomster av problemer som lav lyst, opphisselsesvansker og misnøye. Fysisk inaktivitet er en stor risikofaktor for seksuell dysfunksjon, mens regelmessig trening, inkludert yoga, har vist potensielle fordeler.

Yogaens fordeler

Yoga kombinerer fysiske stillinger, pusteteknikker og meditasjon, og gir en rekke helsemessige fordeler. Disse inkluderer forbedret blodstrøm til kjønnsområdet, forbedret nevromuskulær kontroll, redusert angst og bedre kroppsoppfatning – alt som bidrar til forbedret seksuell funksjon.

Studiemetodikk

Gjennomgangen inkluderte data fra 730 voksne over ti randomiserte kliniske studier. Forskningen fulgte PRISMA-retningslinjene og vurderte kvaliteten og skjevheten til studiene ved å bruke Cochranes risiko for skjevhet-verktøyet og GRADE-tilnærmingen.

Resultater

Yogaintervensjoner var knyttet til en liten, men statistisk signifikant forbedring i seksuell funksjon. Effekten var mer uttalt hos kvinner, friske deltakere og middelaldrende voksne.

Konklusjon og anbefalinger

Mens resultatene er lovende, krever studien mer omfattende forskning av høyere kvalitet for å bekrefte disse funnene. Helsepersonell oppfordres til å vurdere yoga som en del av en helhetlig tilnærming til behandling av seksuell dysfunksjon.

Sitater fra forskerne

"Yoga tilbyr et rimelig, ikke-farmakologisk alternativ for å forbedre seksuell helse," sa lederforsker Ariane Maria de Brito Pinheiro Rodrigues. "Våre funn tyder på at yoga kan være spesielt gunstig for kvinner og middelaldrende voksne."

Om forskerteamet

Denne studien ble utført av et samarbeidende team av eksperter fra ulike institusjoner, inkludert Octavio Barbosa Neto, Camila Simões Seguro, Wellington Fernando da Silva, Ricardo Hugo Gonzalez, Douglas de Assis Teles Santos, Claudio Andre Barbosa de Lira og Ricardo Borges Viana.

Om Komplementære terapier i klinisk praksis

Komplementære terapier i klinisk praksis er et ledende tidsskrift som publiserer forskning om effektiviteten av komplementære terapier i kliniske omgivelser. Tidsskriftet har som mål å gi evidensbasert innsikt for å forbedre pasientbehandling og resultater

Lignende innlegg